Система являє собою довідковий веб-комплекс, який орієнтований на покращення якості послуг для викладачів, студентів та співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ресурс буде корисний в першу чергу бажаючим розібратися в системі подачі документів на відряждення, відпустку, звільнення та прийом на роботу тощо.Документи

Зразки документів

Документи на відрядження

Відрядження за кордон

Відрядження по Україні

 

Відділ відряджень студентів та співробітників за кордон

Головний навчальний корпус університету
вул. Володимирська, 60
кімната 267
контактні телефони: 239-33-77, 239-31-50, 33-77

 

Перелік документів для оформлення наказу про відрядження за кордон

I. Для співробітників:

1. Подання від підрозділу (див. додаток 1) або особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту або декана факультету і завідувача кафедри. У даному документі необхідно вказувати:

Якщо перебування за кордоном здійснюється за рахунок власних надходжень університету, інституту або факультету, то необхідно додавати розрахунок вартості витрат на відрядження (див. додаток 2) за підписом начальника Планово-фінансового відділу;

Якщо відрядження відбувається за кошти науково-дослідної частини, то співробітники повинні отримувати письмове погодження у заступника головного бухгалтера НДЧ (на поданні або заяві).

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється в УМЗ.

4. Графік замін навчальних занять на період відрядження (для професорсько-викладацького складу).

5. Копія першої сторінки закордонного паспорту.

 

II. Для аспірантів та студентів:

1. Подання від підрозділу або особиста  заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту або декана факультету і завідувача кафедри. У даному документі необхідно вказувати:

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється в УМЗ.

4. Індивідуальний графік навчання для студентів, що направляються  на довгий термін (більше місяця).

 

Вимоги

* Повний комплект документів подається на резолюцію ректору університету або проректору з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки).

 ** Оформлюючи відрядження або направлення за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в подані або заяві, мають співпадати з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Вказуючи термін відрядження (дати), при оформлені подання чи заяви необхідно звернути увагу на вживання прийменників по і до. При вживанні прийменника по співробітник, аспірант або студент повинен повернутися до Києва в день, що зазначений у поданні чи заяві.

При вживанні прийменника до співробітник, аспірант або студент  повинен мати на увазі, що термін відрядження триває на один день менше кінцевої дати.

 

Додаткова інформація

1. Співробітникам, аспірантам та студентам, які від’їжджають за кордон до 60-ти днів зберігається 100% заробітної плати та стипендії відповідно.

 2. Для реалізації завдань відряджень наукових співробітників та професорсько-викладацького складу зверніть увагу на пам’ятку (див. додаток 3).

 

Після повернення з-за кордону необхідно:

1. Подавати до бухгалтерії університету (кімн. 1, ректорат) фінансовий звіт щодо використання коштів на відрядження протягом 3 робочих днів після повернення в Україну.

2. У триденний термін після повернення з довгострокового перебування за кордоном співробітникам (більше 3-х місяців), докторантам, аспірантам та студентам (більше місяця) з’являтися до УМЗ (кімн. 267) для оформлення наказу про повернення.

3. Протягом 10 днів після повернення із-за кордону в Україну подавати “Звіт про закордонне відрядження” до Управління міжнародних зв’язків (кімн. 267), у якому коротко викласти основний зміст результатів відрядження або направлення.

  

  

Додаток 1 (Зразок)

 

Ректору Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
академіку НАН України
професору Губерському Л.В.

ПОДАННЯ

 

Деканат економічного факультету просить відрядити зі збереженням заробітної плати доцента кафедри обліку та аудиту Петрова Івана Івановича до Росії (м. Москва) з 10 січня 2010 року по 18 січня 2010 року для наукової роботи.

Просимо сплатити дорожні витрати потягом за маршрутом    Київ – Москва – Київ, добові та проживання за рахунок власних надходжень економічного факультету.

Копія запрошення, його переклад, графік замін занять на період відрядження та розрахунок вартості витрат  додаються.

 

 Декан                           Підпис                            Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Додаток 2 (Зразок)

  

Розрахунок вартості витрат на відрядження
доцента … факультету Клименка Івана Івановича
до Чеської Республіки (м. Брно)

 

з 11 по 16 квітня 2010 року

 

Видатки Вартість Кількість відряджених Кількість днів Розрахунок Сума, грн.
1. Проїзд (в обидві сторони) 1400 грн. 1 1400 1400
2. Проживання 1 доба 250 грн. 1 4 250х4 1000
3. Добові 30 грн. 1 6 30х6 180
Всього: 2580
Оргвнесок 75 грн.   75
ВСЬОГО: 2655

 

Начальник ПФВ
Білик О.П.


Доцент …
Клименко І.І.

 

 

Перелік документів для оформлення наказу про відрядження по Україні

I. Для співробітників:

1. Подання від підрозділу (див. додаток 1) або особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту або декана факультету і завідувача кафедри. У даному документі необхідно вказувати:

  • місто і термін відрядження;
  • мету відрядження;
  • збереження чи незбереження заробітної плати на цей період;
  • джерело фінансування відрядження.

Якщо перебування здійснюється за рахунок власних надходжень університету, інституту або факультету, то необхідно додавати розрахунок вартості витрат на відрядження (складає планово-фінансовий відділ) за підписом начальника Планово-фінансового відділу;

Якщо відрядження відбувається за кошти науково-дослідної частини, то співробітники повинні отримувати письмове погодження у заступника головного бухгалтера НДЧ (на поданні або заяві).

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує) чи копію наказу МОНМС України про відрядження.

3. Графік замін навчальних занять на період відрядження (для професорсько-викладацького складу).

 

II. Для аспірантів та студентів:

1. Подання від підрозділу або особиста  заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту або декана факультету і завідувача кафедри. У даному документі необхідно вказувати:

  • місто і термін направлення;
  • мету направлення;
  • форму навчання студентів (бюджетна або контрактна);
  • збереження чи незбереження стипендії.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує) чи копію наказу МОНМС України про направлення.

 

Особа, відповідальна за оформлення відряджень співробітників підрозділу, подає для прийняття рішення про відрядження працівників університету в межах України повний комплект документів на розгляд першому проректору або проректору з наукової роботи університету (відповідно до напрямку діяльності працівника, що відряджається).

 

Вимоги

Оформлюючи відрядження або направлення по Україні, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в подані або заяві, мають співпадати з реальними датами.

Вказуючи термін відрядження (дати), при оформлені подання чи заяви необхідно звернути увагу на вживання прийменників по і до. При вживанні прийменника по співробітник, аспірант або студент повинен повернутися до Києва в день, що зазначений у поданні чи заяві.

При вживанні прийменника до співробітник, аспірант або студент повинен мати на увазі, що термін відрядження триває на один день менше кінцевої дати.

 

Додаток 1 (Зразок)

 

Ректору Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
академіку НАН України
професору Губерському Л.В.

ПОДАННЯ

 

Деканат економічного факультету просить відрядити (направити) зі збереженням заробітної плати доцента кафедри обліку та аудиту Петрова Івана Івановича (м. Одеса) з 10 січня 2010 року по 18 січня 2010 року для участі у міжнародній конференції.

Просимо сплатити дорожні витрати потягом за маршрутом Київ – Одеса – Київ, добові та проживання за рахунок власних надходжень економічного факультету.

Копія запрошення, його переклад, графік замін занять на період відрядження та розрахунок вартості витрат додаються.

 

 Декан                           Підпис                            Прізвище, ім’я, по батькові